Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden webshop Van Stroe

 

Algemene voorwaarden van webshop-vanstroe.nl, gevestigd te Hemelum

Versie geldig vanaf 1 januari  2015

 

1  Algemeen

1.1  De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen webshop-vanstroe.nl en de consument.

1.2   Bij het plaatsen van een bestelling dient de consument zonder voorwaarden akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

1.3  Typ en zetfouten zijn onder voorbehoud.

 

Prijzen en Aanbiedingen

2.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro`s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

2.2  Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende daarvoor aangegeven looptijd.

2.3  Van Stroe is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk-en/of zetfouten, door leveranciers of producenten verstrekte gegevens en een onvoorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten. Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van webshop-vanstroe.nl beperkt tot het bedrag van de ter zake verzonden factuur.

 

3  Betaling

3.1  Betaling vindt plaats via IDEAL of Paypal.

3.2  Betaling van de bestelling geschiedt altijd geheel vooraf. De bestelling wordt pas verzonden zodra de betaling volledig is voldaan.

 

 Verzendkosten

4.1   De verzendkosten worden, voordat u de bestelling definitief plaatst aan u overlegd.

 

4.2 Bij ruilen/retourneren zijn de verzendkosten van het terugsturen van deze artikelen voor eigen rekening van de consument.

4.3  Bij een ruiling zal webshop-vanstroe.nl de verzendkosten in rekening brengen bij de consument.

 

Levering

5.1 Van Stroe besteedt het thuisbezorgen van de bestellingen uit aan Post NL.

5.2 Van Stroe streeft ernaar om bestellingen binnen 1 a 5 werkdagen, na ontvangst van de betaling te verzenden.

5.3 Van Stroe zal al het mogelijke doen om geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de consument daarvan bericht ontvangen. De consument heeft in dat geval het recht om de resterende bestelling schriftelijk of mondeling te annuleren. webshop-vanstroe.nl heeft een gerechtelijke leveringstermijn van 30 dagen. Wanneer de consument de bestelling binnen deze termijn niet heeft ontvangen, kan deze de koop kosteloos ontbinden.

5.4 Van Stroe is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de bestelling is afgeleverd op een door de consument foutief opgegeven adres.

5.5 Indien levering langere duurt dan 30 dagen, dan wordt de consument daar voordat de bestelling is geplaatst over geïnformeerd.

 

6 Annuleren

6.1 Het is mogelijk een bestelling te annuleren, indien dit binnen 24 uur gebeurt nadat de bestelling is geplaatst en mits de bestelling nog niet is verstuurd. U kunt deze annulering doorgeven per mail of per telefoon.

7 Ruilen en Retourneren

7.1 Wanneer een artikel niet aan uw verwachting voldoet dan bestaat de mogelijkheid om het artikel te ruilen of te retourneren.

7.2 De portokosten alsmede het verzendrisico voor retourzending zijn voor eigen rekening van de consument.

7.3 Voor retourneringen en/of ruilingen gelden de volgende voorwaarden:

a) Na bezorging van uw bestelling heeft u 14 dagen retour termijn voor het melden van een retour, en dan heeft u na de melding nogmaals 14 dagen om het ook daadwerkelijk bij van Stroe bezorgd te worden om de artikelen te ruilen of te retourneren. Na afloop van deze termijn kan de koop niet meer ontbonden worden en is definitief.

b) De goederen dienen in originele staat te zijn, d.w.z. ongedragen, met aangehecht artikelkaartje en in een degelijke verpakking teruggestuurd te worden.

c) Slecht verpakte en onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen, ongeacht de reden van het retour sturen.

d) Bij retourneren (ontbinding koop van 1 of meerdere artikelen) zal het retour te ontvangen bedrag binnen 7 dagen aan u overgemaakt worden of zoveel mogelijk eerder.

e) Onderkleding en badkleding dient in de originele gesloten verpakking retour verzonden te worden.

 

Voorraad

8.1 Alle producten is uit voorraad leverbaar, tenzij anders vermeld op webshop-vanstroe.nl. Het kan echter voorkomen dat een artikel niet op voorraad is of dat het is uitverkocht. U wordt hiervan door ons z.s.m. op de hoogte gebracht. In dit geval heeft de consument het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Webshop-vanstroe.nl zal in dit geval voor terugbetaling zorg dragen.

 

Privacy

9.1 Om bestellingen die via webshop-vanstroe.nl worden geplaatst uit te voeren, hebben wij van de consument gegevens nodig zoals uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruikt webshop-vanstroe.nl voor het verzenden van een bevestiging van de bestelling per e-mail, het controleren van de betalingen en het bezorgen van de bestellingen. Deze gegevens worden door webshop-vanstroe.nl vertrouwelijk behandeld en veilig opgeslagen en worden niet aan derden verstrekt.